หน้าหลัก
จ๋กกะเป๋า
จ฿กฯระฯกเปัา
[จกกระเป๋า]

ก.ล้วงกระเป๋า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กกะเป๋า (จ฿กฯระฯกเปัา)