หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊ำ
อักษรล้านนา
ชํา
เทียบอักษรไทย
[ช้ำ]
ความหมาย

ว๑.น่วมระบมเพราะถูกกระทบอย่างแรง หรือบ่อยๆ ว๒.คล้ำ,หม่นหมอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ำ (ชํา)