หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊างนัก
อักษรล้านนา
ช้างฯนักฯ
เทียบอักษรไทย
[ช้างนัก]
ความหมาย

น.ช้างที่มีจำนวนมากมาย ดู...บ้านจ๊างนัก

ออกเสียงล้านนา
บ้านจ๊างนัก
อักษรล้านนา
บ้าฯนฯช้างฯนักฯ
เทียบอักษรไทย
[บ้านช้างนัก]
ความหมาย

น.เรือนที่มีช้างมากหลายหมื่นตัว อยู่ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ เจ้าของชื่อ เพชร วิริยะ เป็นสล่าพื้นบ้านล้านนา ทำเป็น "พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก" ดู...จ๊างนัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊างนัก (ช้างฯนักฯ)