หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊อน
อักษรล้านนา
ช้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ช้อน]
ความหมาย

น.ช้อน - อุปกรณ์ใช้ตักอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊อน (ช้อฯร)