หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้าดวอก
อักษรล้านนา
ชาดฯวอฯก
เทียบอักษรไทย
[ชาดวอก]
ความหมาย

ว.โกหกตอแหลไม่น่าคบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้าดวอก (ชาดฯวอฯก)