หน้าหลัก
จ้างบ๋กสวน
จ้างบ๋กสวน
จ้างฯบ฿กฯสวฯร
[จ้างบกสวน]

ก.จ้างทำแปลงปลูกผัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้างบ๋กสวน (จ้างฯบ฿กฯสวฯร)