หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้างบ๋กสวน
อักษรล้านนา
จ้างฯบ฿กฯสวฯร
เทียบอักษรไทย
[จ้างบกสวน]
ความหมาย

ก.จ้างทำแปลงปลูกผัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้างบ๋กสวน (จ้างฯบ฿กฯสวฯร)