หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จี๋หุ๋บ
อักษรล้านนา
จีหุบ,จีหุ
เทียบอักษรไทย
[จีหุบ]
ความหมาย

น.ยี่หุบ - ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ดอกสีขาวอมเขียวหรือสีเหลืองนวล ออกเดี่ยวๆที่ปลายยอด กลีบดอกหนาและอวบน้ำ กลีบเลี้ยง ๓ กลีบสีเขียว หนาและแข็ง มีกลิ่นหอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จี๋หุ๋บ (จีหุบ,จีหุ)