หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๊นส้ม
อักษรล้านนา
ชิ้นฯส้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ชิ้นส้ม]
ความหมาย

น.แหนม - อาหารชนิดหนึ่งทำด้วยเนื้อผสมกับกระเทียม(ทั่วไปหมายถึงแหนมที่ทำจากเนื้อหมู) ข้าวสุก เกลือหมักให้เปรี้ยว ถ้าทำจากเนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็ระบุไว้ เช่น จิ๊นส้มงัว จิ๊นส้มควาย แต่ถ้าทำจากเนื้อปลาเรียก ป๋าส้ม - ปลาส้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊นส้ม (ชิ้นฯส้฿มฯ)