หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๊
อักษรล้านนา
ชิ
เทียบอักษรไทย
[ชิ]
ความหมาย

ว.ตระหนี่,ขี้เหนียว,ขี้ตืด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๊ (ชิ)