หน้าหลัก
จั๋กหล้าง
จั๋กหล้าง
จักฯห้ลฯางฯ
[จักหล้าง]

ว.น่าจะ,ควรจะ,คงจะ; บ่หล้าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กหล้าง (จักฯห้ลฯางฯ)