หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๋กหล้าง
อักษรล้านนา
จักฯห้ลฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[จักหล้าง]
ความหมาย

ว.น่าจะ,ควรจะ,คงจะ; บ่หล้าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กหล้าง (จักฯห้ลฯางฯ)