หน้าหลัก
จั๋กก่าเล้อ
จักฯก่าเลิ้อฯ
[จักก่าเล้อ]

น.จิ้งเหลน - สัตว์เลื้อยคลานเช่นเดียวกับกิ้งก่า มีหลายชนิด บางชนิดขาใหญ่ บางชนิดขาเล็ก บาง ชนิดไม่มีขาไม่มีตา รูปร่างแตกต่างกันตั้งแต่ลำตัวป้อมไปจนถึงตัวเรียวยาวคล้ายงู ส่วนมากอาศัยอยู่ตามพื้นดิน; จั๋กเล้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๋กก่าเล้อ (จักฯก่าเลิ้อฯ)