หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จั๊กดาบ
อักษรล้านนา
ชักฯดาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ชักดาบ]
ความหมาย

ก.ชักดาบออกจากฝัก สำ.ซื้อของหรือเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่ายเงิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊กดาบ (ชักฯดาปฯ)