หน้าหลัก
จั๊กดาบ
ชักฯดาปฯ
[ชักดาบ]

ก.ชักดาบออกจากฝัก สำ.ซื้อของหรือเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่ายเงิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จั๊กดาบ (ชักฯดาปฯ)