หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จะเล้อ
อักษรล้านนา
ชเลิ้อฯ
เทียบอักษรไทย
[ชะเล้อ]
ความหมาย

น.จิ้งเหลน; ดู...จั๋กก่าเล้อ. ก.เรียกการนอนพังพาบเหมือนจิ้งเหลนว่า เมิบจะเล้อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะเล้อ (ชเลิ้อฯ)