หน้าหลัก
จะเล้อ
ชเลิ้อฯ
[ชะเล้อ]

น.จิ้งเหลน; ดู...จั๋กก่าเล้อ. ก.เรียกการนอนพังพาบเหมือนจิ้งเหลนว่า เมิบจะเล้อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะเล้อ (ชเลิ้อฯ)