หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จอ
อักษรล้านนา
ชํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ชอ]
ความหมาย

น๑.บริเวณที่เป็นมุมขนาดใหญ่มักหมายถึงที่ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากที่มีผู้คนมาก(ถ้าเป็นมุมอย่างมุมเมือง เรียกแจ่ง,ถ้าเป็นมุมเล็กๆ อย่างมุมห้อง เรียกจ๊อก) น๒.อุปกรณ์ที่เป็นที่แสดง ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว/ตัวหนังสือ หรือ ข้อความ เช่น จอภาพยนตร์ จอโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น น๓.ปีที่ ๑๑ ของรอบปีนักษัตร มีหมาเป็นเครื่องหมาย ก.การปรุงอาหารประเภทผัก เช่นผักกาด ผักกูด ผักหนาม เป็นต้น โดยเอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟ ใส่กะปิ เกลือ ปลาร้า เมื่อน้ำเดือดแล้วใส่ผักลงไป (หากจะใส่กระดูกหมูก็ต้องต้มให้สุกก่อนที่จะใส่ผัก)ปรุงรสด้วยมะขามเปียก หรือมะขามสด และน้ำอ้อยงบ บางท้องที่นิยมใส่ถั่วเน่าแข็บผิงไฟ เมื่อจอเสร็จแล้วเรียกชื่อตามผักที่ใช้ เช่น ผักกาดจอ,ผักหนามจอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอ (ชํอฯ)