หน้าหลัก
คั่ง
ระฯคั่งฯ
[ครั่ง]

น.เพลี้ยชนิดหนึ่ง ลำตัวเป็นปล้องสีแดง ตัวเมียไม่มีปีก ปล่อยชันที่เรียกว่าขี้ครั่งสีม่วงเข้ม ออกตามต่อมที่อยู่ในตัวเกาะติดกิ่งไม้ เมื่อได้รับความร้อนจะละลายโดยง่าย นำไปใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่นตราผนึก แผ่นเสียง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คั่ง (ระฯคั่งฯ)