หน้าหลัก
คัวตาน
ระฯค฿วฯทาฯนฯ
[ครัวทาน]

น.เครื่องไทยทาน,สิ่งของสำหรับถวายพระ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัวตาน (ระฯค฿วฯทาฯนฯ)