หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
คัวตาน
อักษรล้านนา
ระฯค฿วฯทาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ครัวทาน]
ความหมาย

น.เครื่องไทยทาน,สิ่งของสำหรับถวายพระ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัวตาน (ระฯค฿วฯทาฯนฯ)