หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋บหงวาบๆ ("หงว"ควบ)
อักษรล้านนา
ข฿ปฯหงฯาๆปฯ
เทียบอักษรไทย
[ขบหงวาบ]
ความหมาย

ว.เรียกอาการปวดคลาย-ปวดคลายอย่างรุนแรง เป็นจังหวะถี่ๆ เช่น ปวดกลัดหนอง ว่า ข๋บหงวาบๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋บหงวาบๆ ("หงว"ควบ) (ข฿ปฯหงฯาๆปฯ)