หน้าหลัก
ข๋บ
ข฿ปฯ
[ขบ]

ก๑.กัด เช่น หมาข๋บ - หมากัด ก๒.เอาฟันเน้นหรือกัดให้ขาด เช่น ข๋บกิ๋นบ่าม่วง - กัดกินมะม่วง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋บ (ข฿ปฯ)