หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข๋บ
อักษรล้านนา
ข฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[ขบ]
ความหมาย

ก๑.กัด เช่น หมาข๋บ - หมากัด ก๒.ใช้ฟันกดเน้นหรือกัดให้ขาด เช่น ข๋บกิ๋นบ่าม่วง - กัดกินมะม่วง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข๋บ (ข฿ปฯ)