หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข้องนอน
อักษรล้านนา
ข้อฯงนอฯร
เทียบอักษรไทย
[ข้องนอน]
ความหมาย

ดู...ข้องเป๋ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข้องนอน (ข้อฯงนอฯร)