หน้าหลัก
ข่าแกง
ข่าแดงฯ
[ข่าแคง]

น.ข่าชนิดที่หัวเล็ก และรสจัดกว่าข่าหยวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่าแกง (ข่าแดงฯ)