หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขุ้น
อักษรล้านนา
ขุ้ร
เทียบอักษรไทย
[ขุ้น]
ความหมาย

น.คุ่น - สัตว์ปีกตัวเล็กๆ คล้ายแมงหวี่แต่โตกว่า ตัวสีดำ มีหลายชนิด บางชนิดอยู่บนยอดเขาสูงที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี บางชนิดพบทั่วไป เมื่อถูกกัดเจ็บๆ คันๆ เป็นผื่นคันคล้ายถูกยุงกัด บางชนิดเป็นพาหะสำคัญนำโรคมาสู่คนและสัตว์เลี้ยงต่างๆ เมื่อกัดและดูดเลือดจะปล่อยเชื้อพยาธิเข้าสู่ร่างกาย; ฮิ้นดำ ก็ว่า ก.ข้น,งวดลง ว.ลักษณะของของเหลวที่รวมตัวกันแน่นเข้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุ้น (ขุ้ร)