หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขื่อกา
อักษรล้านนา
ขื่คาฯ
เทียบอักษรไทย
[ขื่อกา]
ความหมาย

น.เครื่องจองจำนักโทษ (ที่ใส่คอเรียกขื่อ ที่ใส่ขาเรียกคา)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขื่อกา (ขื่คาฯ)