หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขึ้นขันตั้ง
อักษรล้านนา
ขึ้นฯขันฯตั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ขึ้นขันตั้ง]
ความหมาย

ก.ขึ้นครู,ยกครู - ใช้ดอกไม้ ธูปเทียน ทำพิธีคำนับครูที่ถ่ายทอดหรือสอนวิชาให้ก่อนเรียน; (ปาก) มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับหญิงที่มีประสบการณ์กว่า.ใช้แก่ชายหนุ่ม.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขึ้นขันตั้ง (ขึ้นฯขันฯตั้งฯ)