หน้าหลัก
ขี้ไขควาย
ขี้ไขควาย
ขี้ไขฅวฯายฯ
[ขี้ไขฅวาย]

น.ไขที่ได้จากการเจียวมันของควาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ไขควาย (ขี้ไขฅวฯายฯ)