หน้าหลัก
ขี้เฮื้อน
ขี้เริ้อฯร
[ขี้เรื้อน]

น.โรคเรื้อน - โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ชนิดร้ายแรง จะทำให้นิ้วมือนิ้วเท้ากุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เฮื้อน (ขี้เริ้อฯร)