หน้าหลัก
ขี้คั่ง
ขี้ระฯคั่งฯ
[ขี้ครั่ง]

น.ขี้ครั่ง - สารสีม่วงเข้มที่ตัวครั่งผลิตออกมาหุ้มกิ่งไม้ที่เกาะอยู่; ดู...คั่ง

คั่ง
ระฯคั่งฯ
[ครั่ง]

น.เพลี้ยชนิดหนึ่ง ลำตัวเป็นปล้องสีแดง ตัวเมียไม่มีปีก ปล่อยชันที่เรียกว่าขี้ครั่งสีม่วงเข้ม ออกตามต่อมที่อยู่ในตัวเกาะติดกิ่งไม้ เมื่อได้รับความร้อนจะละลายโดยง่าย นำไปใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่นตราผนึก แผ่นเสียง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้คั่ง (ขี้ระฯคั่งฯ)