หน้าหลัก
ขีใจ๋
ขีไจ
[ขีใจ]

ก.เดือดร้อนใจ,กังวลใจ,ทุกข์ใจ,หนักใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขีใจ๋ (ขีไจ)