หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขิ้ว
อักษรล้านนา
ขิ้วฯ
เทียบอักษรไทย
[ขิ้ว]
ความหมาย

ว.กริ้ว - โกรธ; ขิ้วโขด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขิ้ว (ขิ้วฯ)