หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขินใจ๋
อักษรล้านนา
ขินฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ขินไจ]
ความหมาย

ก.ฝืนใจ ว.ลำบากใจ; ขีนไจ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขินใจ๋ (ขินฯไจ)