หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขิง
อักษรล้านนา
ขิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ขิง]
ความหมาย

ก.ไม้ล้มลุกเหง้ามีรสเผ็ด ใช้ประกอบอาหาร และทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขิง (ขิงฯ)