หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขาโด้
อักษรล้านนา
ขาโด้
เทียบอักษรไทย
[ขาโด้]
ความหมาย

ว.ขาเป๋,ขากะเผลก; ขาโด๊ะ; ขาห้าน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาโด้ (ขาโด้)