หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขากเสี้ยน
อักษรล้านนา
ขากฯส้ยฯร
เทียบอักษรไทย
[ขากเสี้ยน]
ความหมาย

น.เกลื้อน,กลากเกลื้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขากเสี้ยน (ขากฯส้ยฯร)