หน้าหลัก
ขากเสี้ยน
ขากฯส้ยฯร
[ขากเสี้ยน]

น.เกลื้อน,กลากเกลื้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขากเสี้ยน (ขากฯส้ยฯร)