หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขั๋ก
อักษรล้านนา
ขักฯ
เทียบอักษรไทย
[ขัก]
ความหมาย

น.กรัก - แก่นขนุนที่ใช้ต้มเอาน้ำย้อมผ้า มีสีน้ำตาลอมดำ เรียกผ้าที่ย้อมด้วยน้ำขั๋กว่า ผ้าขั๋ก อย่างจีวรที่พระสงฆ์ใช้ห่มเดินธุดงค์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋ก (ขักฯ)