หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขันโตกลาว
อักษรล้านนา
ขันฯโต฿กฯลาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ขันโตกลาว]
ความหมาย

น.ขันโตก ที่ทำด้วยไม้ไผ่สานและหวายเป็นส่วนประกอบ นิยมใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และสิบสองปันนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขันโตกลาว (ขันฯโต฿กฯลาวฯ)