หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขอแค่ง
อักษรล้านนา
ขํอฯแฅ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ขอแฅ่ง]
ความหมาย

น.กำไลเท้า; ขะแป่ง,ปลอกแฅ่ง,ปอบแฅ่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขอแค่ง (ขํอฯแฅ่งฯ)