หน้าหลัก
ขว้าง
ขว้าง
ฅ่วฯางฯ
(ล้านนาใช้ ฅว่าง)

...ดู ฅว่าง

ขว้าง
ขว้าง
ข้วฯางฯ
[ขว้าง]

น.เรียกท่อนไม้ที่ใช้ขัดแทนดาลประตูว่า ไม้ขว้าง ว.เกะกะ,กีดขวาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขว้าง (ข้วฯางฯ)