หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขนคิงลุก
อักษรล้านนา
ข฿นฯฅิงฯลุก
เทียบอักษรไทย
[ขนฅิงลุก]
ความหมาย

ก.ขนลุกขนพอง - ขนตั้งชูชันด้วยความหนาวเย็นของอากาศ ความหวาดกลัว หรือขยะแขยง เป็นต้น: ตุ่มหนาว ก็ว่า; ดู...ตุ่มหนาว

ออกเสียงล้านนา
ตุ่มหนาว
อักษรล้านนา
ตุ่มหนฯาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ตุ่มหนาว]
ความหมาย

น.ขนลุก - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียกว่า ''ตุ่มหนาว/ขนคิงลุก''; ขนลุก คือขนตั้งชันขึ้นเม็ดเล็กๆ เป็นผื่นตามผิวหนัง เกิดขึ้นเพราะอากาศเย็นเยือก ความตื่นเต้นหวาดเสียว ความรู้สึกดีใจ เสียใจ เร้าใจ ความขยะแขยง ตกใจกลัว หรือความเสียวซ่าน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนคิงลุก (ข฿นฯฅิงฯลุก)