หน้าหลัก
ขนคิงลุก
ข฿นฯฅิงฯลุก
[ขนฅิงลุก]

ก.ขนลุกขนพอง - ขนตั้งชูชันด้วยความหวาดกลัวหรือขยะแขยง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขนคิงลุก (ข฿นฯฅิงฯลุก)