หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋ำผึ๋
อักษรล้านนา
กำผึ
เทียบอักษรไทย
[กำผึ]
ความหมาย

ก.เหวี่ยง,โปรย - โยนให้แผ่ออกไป อย่างเล่นสาดน้ำสงกรานต์ หรือโปรยข้าวสารให้ไก่กิน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ำผึ๋ (กำผึ)