หน้าหลัก
ก๋ำปี
กัมีภฯร์
[กัมพีร์]

น.คัมภีร์,ตำรา; ก่ำปี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ำปี (กัมีภฯร์)