หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋ออ้อ
อักษรล้านนา
กํอฯอํอฯ
เทียบอักษรไทย
[กออ้อ]
ความหมาย

น.กออ้อ - ไม้ล้มลุก เป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกอ ลำต้นมีลักษณะเป็นปล้องแข็ง ข้างในกลวง นิยมตัดเป็นปล้องยาวประมาณ ๓-๔ นิ้ว บรรจุน้ำผึ่งในพิธี "กิ๋นอ้อผะหญา" เชื่อกันว่า ผู้ผ่านการเข้าพิธีและได้ดื่มน้ำผึ้งในปล้องนั้นจะทำให้มีปัญญาดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ออ้อ (กํอฯอํอฯ)