หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋อน
อักษรล้านนา
กลฯอฯร
เทียบอักษรไทย
[กลอน]
ความหมาย

น.ไม้ขัดประตูหน้าต่าง,ดาล,เครื่องสลักประตูหน้าต่าง; แซ่ หรือ แซว่ ก็ว่า, ไม้ที่พาดบนแปสำหรับวางเครื่องมุงหลังคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋อน (กลฯอฯร)