หน้าหลัก
ก๋อด
กัอฯด
[ก็อด]

ก.ขาดไป,ด้วน เช่น นิ้วมือก๘+อด- นิ้วมือด้วน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋อด (กัอฯด)