หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องหน้าหมู่
อักษรล้านนา
กอฯงห้นฯาหู่
เทียบอักษรไทย
กองหน้าหมู่
ความหมาย

น.กองกลาง - สิ่งที่กันไว้เป็นของส่วนรวม; ของหน้าหมู่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องหน้าหมู่ (กอฯงห้นฯาหู่)