หน้าหลัก
ก๋อกอี่เกื้อ
ก๋อกอี่เกื้อ
กัอฯกอี่เกิ้อฯอ
[ก็อกอี่เกื้อ]

น.ขันน้ำทำด้วยนิเกิ้ล หรือ อลูมิเนียม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋อกอี่เกื้อ (กัอฯกอี่เกิ้อฯอ)