หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋วนใจ๋
อักษรล้านนา
กวฯรไจ
เทียบอักษรไทย
[กวนไจ]
ความหมาย

น.กวนใจ - ทำให้รำคาญใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วนใจ๋ (กวฯรไจ)