หน้าหลัก
ก๋งเกี๋ยน
ก฿งฯกยฯร
[กงเกียน]

น.กงเกวียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋งเกี๋ยน (ก฿งฯกยฯร)