หน้าหลัก
ก๊าต๋อบก๊าแต๋บ
ค้าฯตัอฯบค้าฯแตัปฯ
[ค้าต็อบค้าแต็บ]

ก.ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าต๋อบก๊าแต๋บ (ค้าฯตัอฯบค้าฯแตัปฯ)