หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊องแกบ
อักษรล้านนา
ค้อฯงแกลฯปฯฯ,-แกลฯบ
เทียบอักษรไทย
[ค้องแกลบ]
ความหมาย

น๑.มะกา - ไม้พุ่มยืนต้น ใบรีรูปไข่ มีรสขมและขื่น ใช้ทำยาได้ น๒.เถาวัลย์เหล็ก,รางแดง - ไม้ เถาเนื้อแข็ง ใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊องแกบ (ค้อฯงแกลฯปฯฯ,-แกลฯบ)