หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้อด
อักษรล้านนา
คอฯด
เทียบอักษรไทย
[คอด]
ความหมาย

น.ที่ลุ่มมีน้ำเฉอะแฉะ; ปงก็ว่า ดู...ปง. ว.กิ่ว หรือที่เล็กตอนกลาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อด (คอฯด)