หน้าหลัก
ก้อด
8อฯด
[คอด]

น.ที่ลุ่มมีน้ำเฉอะแฉะ; ปงก็ว่า ดู...ปง. ว.กิ่ว หรือที่เล็กตอนกลาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อด (8อฯด)