หน้าหลัก
ก้วยใต้
ก้วยใต้
ก้ลฯวฯยฯไต้
[กล้วยใต้]

น.กล้วยน้ำว้า; ก้วยกะลิอ่อง,ก้วยบ่าลิอ่อง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยใต้ (ก้ลฯวฯยฯไต้)